Lasten vaikutus asuntolainan määrään

Asuntolainan hakemisessa ylivoimaisesti tärkeimmät tekijät ovat lainanhakijan tulot sekä lainaa varten annettavat vakuudet. Nämä tekijät eivät kuitenkin kokonaisuudessaan ratkaise sitä, millaisilla ehdoilla ja millä lainasummalla asuntolainaa voidaan saada. Miten sitten lasten määrä perheessä vaikuttaa siihen, kuinka suuren asuntolainan pankki voi myöntää? 

Asuntolainan hakeminen lapsiperheessä

Asuntolaina on usein kymmenien tai jopa satojen tuhansien eurojen arvoinen laina, jonka takaisinmaksuun sitoudutaan useiksi vuoksiksi. Ollakseen varma lainanhakijan takaisinmaksukyvystä pankki haluaakin saada selvyyden siitä, että lainanhakijan tulot ja elämäntilanne ovat sellaiset, että laina voidaan maksaa takaisin korkoineen ja kuluineen.

Tuloilla on suuri merkitys, mutta toisaalta pankki arvioi myös työsuhteen kestoa, tulojen säännöllisyyttä sekä lainanhakijan ammattia yleisellä tasolla tulevaisuuden työmarkkinoilla. Tietysti suuret tulot yleensä mahdollistavat suuremman asuntolainan, mutta esimerkiksi lapsiperheessä menotkin saattavat olla todella suuret, joten asuntolainaa kannattaa alun perinkin lähteä hakemaan sellaisella summalla, jonka lyhennyksiin oma tulotaso riittää muiden tärkeiden menojen jälkeen. 

Oleellinen tieto pankille on myös se, onko perheessä lapsia ja montako lasta. Lasten menot vaikuttavat lainanhakijan maksukykyyn, sillä muun muassa päivähoitomaksut, lääkärikulut, vaatteet, harrastukset ja muut juoksevat kulut syövät merkittävän osan perheen tuloista. Tästä syystä yksi lainanhoitokykyyn vaikuttava tekijä, jonka pankit ottavat huomioon lainaa myöntäessään, on perheen koko ja lasten määrä. 

Pankki käyttää lapsista aiheutuvien kustannusten arvioinnissa hyödykseen elinkustannusindeksin mukaan laskettuja oletuksia. Lainanhakijan ei siis itse tarvitse laskea, paljonko lapset maksavat. Jos lasten vanhemmat ovat yhdessä, heidän tulonsa lasketaan yhteen ja mikäli vanhemmat ovat eronneet, lapsille oletetut menot lasketaan puoliksi, jos vanhemmilla on yhteishuoltajuus.